فرم ارزیابی مهاجرت و ویزا

اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی:*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

کد ملی:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سن / تاریخ تولد:*
لطفا سن و تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

وضعیت تاهل:*
لطفا وضعیت تاهل خود را وارد نمایید.

اطلاعات تماس
ایمیل:*
لطفا یک ایمیل معتبر وارد نمایید.

تلفن همراه:*
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.

تلفن ثابت:
ورودی نامعتبر

آدرس:
ورودی نامعتبر

اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات:*
لطفا میزان تحصیلات خود را وارد نمایید.

رشته تحصیلی:*
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید.

دانشگاه:
لطفا دانشگاه خود را وارد نمایید.

دیگر مدارک:
لطفا متن پیام خود را وارد نمایید.

اطلاعات شغلی
فیلد کاری:*
لطفا فیلد کاری خود را وارد نمایید.

عنوان شغلی:*
لطفا عنوان شغلی خود را وارد نمایید.

سابقه کار:
لطفا عنوان شغلی خود را وارد نمایید.

آدرس:
لطفا عنوان شغلی خود را وارد نمایید.

اطلاعات تجاری
آیا تاکنون مدیر کسب‌و‌کار ثبت شده خود بوده‌اید؟
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

گردش مالی (درآمد ناخالص) سالیانه شرکت؟
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

چند درصد از سهام شرکت به نام شماست؟
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

مجموع دارایی شما و همسرتان؟
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سطح دانش زبان
سطح زبان انگلیسی:*
لطفا سطح زبان انگلیسی خود را مشخص کنید.

نام و نتایج آزمون زبان انگلیسی:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سطح زبان ایتالیایی:*
لطفا سطح زبان ایتالیایی خود را مشخص کنید.

نام و نتایج آزمون زبان ایتالیایی:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سطح زبان اسپانیایی:*
لطفا سطح زبان اسپانیایی خود را مشخص کنید.

نام و نتایج آزمون زبان اسپانیایی:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سطح زبان فرانسه:*
لطفا سطح زبان فرانسوی خود را مشخص کنید.

نام و نتایج آزمون زبان فرانسه:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

سایر زبان‌ها:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

کشورهای مقصد و روش‌های مهاجرت
کشورهای مقصد:
ورودی نامعتبر

سایر کشورها:
لطفا نام شرکت خود را وارد نمایید.

روش‌های مهاجرت:
ورودی نامعتبر

اطلاعات تکمیلی
آیا تاکنون در کشوری درخواست پناهندگی ارائه نموده‌اید؟*
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

آیا در یک سال گذشته به اتحادیه اروپا سفر داشته‌اید / تعداد دفعات ورود به اتحادیه اروپا (شینگن)؟*
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

آیا تاکنون درخواست صدور ویزای شما رد شده است؟*
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

میزان تحصیلات و شغل همسر و تعداد و سن فرزندان (در صورت تاهل)؟
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

آیا کسی از افراد خانواده یا خویشاوندان نزدیک شما در کشور مقصد اقامت دارد؟*
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

آیا در ایران یا هر کشور دیگر سابقه کیفری دارید؟*
لطفا به این مورد پاسخ دهید.

کد امنیتی:*
کد امنیتی: بازآوریلطفا 4 عددی را که در تصویر می‌بینید در کادر وارد نمایید.